Zastosowanie kart płatniczych wykazuje ogromną dynamikę i znajduje coraz więcej zwolenników. Wynika to z faktu, że dają one bezpieczeństwo ich posiadaczom, możliwość płacenia za ich pomocą w punktach sprzedaży detalicznej oraz, co jest istotne, możliwość zadłużania się posiadaczowi karty do wysokości przyznanego limitu . Wprowadzenie technologii informacyjnych do finansów i bankowości niesie za sobą korzyści jak i zagrożenia. Jednocześnie wprowadzenie technologii komunikacyjnych i informatycznych, umożliwia redukcję kosztów i zwiększenie pracy w oddziałach bankowych . Bankowość elektroniczna przynosi wymierne korzyści. Zapewniony jest szybki dostęp do usług finansowych, a to pozwala na zaoszczędzenie czasu (a tym samym i pieniędzy) oraz zwiększenie komfortu uzyskiwania dokładnych informacji z zakresu dokonywanych operacji finansowych. Systemy bankowości elektronicznej współpracują z systemami finansowo-księgowymi, co pozwala globalnie zarządzać finansami przedsiębiorstw bez konieczności ręcznego przenoszenia danych, wpisywania przelewów czy innych koniecznych dyspozycji.

Karty płatnicze zrewolucjonizowały sposoby płatności. Posiadacz takiej karty nie musi nosić ze sobą gotówki, bo przy pomocy karty może regulować swoje zobowiązania z różnych tytułów. Zastosowanie takich kart idzie w dwóch kierunkach: regulowanie płatności za towary i usługi oraz podejmowanie w bankomatach drobnych kwot gotówki. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne ułatwiają pracę na skutek automatyzacji wielu czynności, a co najważniejsze istnieje stała łączność z centrum rozliczeniowym kart. Wszelkie zastrzeżenia na bieżąco wprowadzane do systemu przez centrum są natychmiast uwzględniane podczas sprawdzania kart, co skuteczniej zapobiega nadużyciom. Pełna informacja o każdej transakcji zarejestrowana przez terminal jest automatycznie przekazana do centrum, więc ten cykl rozliczeniowy ulega istotnemu skróceniu. Zapłata „plastikowym pieniądzem” eliminuje pośrednictwo gotówki, chroni płatników przed zgubieniem i rabunkiem noszonych przy sobie pieniędzy. Z kolei po stronie jednostek, które przyjmują zapłatę w tej formie eliminuje kłopotliwe czynności liczenia i sprawdzania pieniędzy czy nie są fałszywe, wpłacania do banku i zapewniana gotówce bezpieczeństwa. Korzyści są dwustronne, więc zainteresowanie nimi spowodowało dynamiczny rozwój form zapłaty przy pomocy kart płatniczych. Podejmowanie w bankomatach gotówki jest czynnością z punktu widzenia posługującego się kartą płatniczą bardzo proste. Nowe generacje bankomatów wykonują nie tylko funkcje kasjera ale także inne dyspozycje klientów dotyczące rozliczeń, lokat, przeglądu sald, generowania wyciągów, itp.

Karty płatnicze wpisały się już w naszą codzienność. Towarzyszą nam w najróżniejszych sytuacjach. Czasem ułatwiają nam życie, czasem ratują z przedziwnych opresji. Cóż się dziwić, lubimy korzystać z tego co łatwe, miłe i przyjemne. Dziś już praktycznie nie zdarza się, aby w naszym portfelu nie gościła przynajmniej jedna karta debetowa czy kredytowa. Karty stały się elementem bez którego nie wyobrażamy sobie życia. O ich istnieniu i zaletach przypominamy sobie dopiero wtedy, gdy niespodziewanie ich zabraknie. Wizja społeczeństwa bezgotówkowego to nasza przyszłość a karty płatnicze za kilka, może kilkanaście lat, będą miały realną szansę prawie całkowitego zastąpienia gotówki w naszych portfelach.

Dziś, kartą płatniczą można zapłacić praktycznie we wszystkich punktach handlowo- usługowych: w sklepie, u fryzjera, w aptece czy na stacji benzynowej. Kartą można płacić małe, jak i duże kwoty. Monety i banknoty są ciężkie i niewygodne, a karta płatnicza to tylko cztery dodatkowe gramy w portfelu bez względu na stan konta. Plastikowy pieniądz to obecnie najbardziej bezpieczna forma płatności. Tracąc portfel wypełniony gotówką tracimy całą jego zawartość. Gubiąc kartę, możemy ją zablokować, zabezpieczając całkowicie środki na swoim koncie. Odzyskanie zgubionej karty jest łatwe, odzyskanie skradzionej gotówki niemożliwe. Posiadanie karty płatniczej w portfelu gwarantuje spokój i pewność.

Karta to także możliwość zoptymalizowania wydatków. Można samemu wybrać formę i termin zapłaty. Jeśli chce się płacić od razu można pomyśleć o karcie debetowej. Natomiast przy regulowaniu wszystkich rachunków na koniec miesiąca - karta kredytowa będzie lepszym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać o spłacie karty w terminie, w przeciwnym razie konto mogą obciążyć odsetki. Ponadto karty płatnicze mogą stanowić swego rodzaju zabezpieczenie finansowe posiadacza takiej karty czy to w podróży, czy przy nieoczekiwanych wydatkach w gospodarstwie domowym. Kart łączą w sobie elementy elastyczności oraz przejrzystości wydatków. Owa elastyczność karty pozwala na dokonywanie płatności nieplanowanych, nagłych wydatków.

Powszechne w użyciu są już karty, na których obok logo np. organizacji MasterCard oraz banku widnieje również nazwa innej firmy. Zaletą takiej karty płatniczej, tzw. karty Co-branded, oprócz tradycyjnej funkcji płatniczej jest także szereg zniżek i rabatów. Korzystając z takich kart ich posiadacz uczestniczy tym samym w programach lojalnościowych, co obecnie staje się coraz bardziej powszechne. Karta płatnicza to także kontrola wydatków. Obecnie, dostęp do swojego konta klient może mieć nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak więc w każdej chwili można sprawdzić stan swojego konta.

Karty płatnicze pozwalają również na pełną swobodę przy dokonywaniu transakcji. Niejednokrotnie od posiadacza takiej karty zależy czy i w jakim zakresie będzie się takim środkiem płatniczym posługiwał, ponieważ banki z reguły pozostawiają klientom swobodę w dysponowaniu takimi środkami. Zwiększa to satysfakcję klienta, zapewnia niższe koszty utrzymania jednostki banku, a także umożliwia dokonywania operacji w czasie i miejscu dogodnym dla klienta.

Obecnie karty płatnicze stają się odzwierciedleniem naszych gustów, upodobań, aspiracji. Karta musi się podobać, musi przyciągać zainteresowanie innych, dlatego oprócz innowacji technicznych wprowadza się w kartach płatniczych rozwiązania wizualne np. karty ze ściętym rogiem, albo karty w kształcie breloczka. Nowe rozwiązania techniczne i wizualne mają sprostać najbardziej wymagającym gustom i oczekiwaniom.

Istnieje jednak również pogląd, że karty kredytowe są powodem dokonywania nieprzemyślanych wydatków, nadmiernych w stosunku do możliwości finansowych klienta. Faktycznie sprzyja temu łatwość posługiwania się kartą i możliwość płacenia w wielu różnych punktach. Psychologiczny wpływ ma fakt, że nie wydaje się pieniędzy, tylko „rejestruje” płatności. Problemy powstają dopiero w fazie regulowania zaciągniętego w tym trybie kredytu.

Rozpowszechnienie kart kredytowych jest ponadto bardzo korzystne dla banków. W praktyce klient posiadający taką kartę musi utrzymywać znaczne sumy na rachunku bankowym (najczęściej na rachunku bieżącym), przy wielu kartach należy też zablokować na specjalnym koncie tzw. kwotę gwarancyjną. Na wydanie karty czeka się wiele dni, a w tym czasie bank obraca pieniędzmi klienta. Z korzystaniem z karty związane są też opłaty na rzecz banku, mogą to być opłaty za wydanie karty lub jej używanie, choć niejednokrotnie banki na pewne okresy próby przyznają karty płatnicze bezpłatnie lub za minimalna opłatą, z reguły jest to rok czasu. Bank w tej sytuacji jest skłonny ponieść spory nakład pracy i pewne koszty.

Podsumowując można stwierdzić, iż przemyślane decyzje finansowe i rozsądne korzystanie z tego typu środka płatniczego przynoszą wymierne korzyści dla posiadacza karty płatniczej, zwłaszcza w dobie szybkiego rozwoju internetu, co pozwala swobodnie dokonywać wszelakich transakcji drogą elektroniczną, bez potrzeby wychodzenia z domu. Tak więc karty płatnicze jako forma płatności bezgotówkowej, mają z punktu widzenia klienta duże zalety, prawie pełne bezpieczeństwo rozliczeń oraz mniejsze narażenie na kradzieże.