Banki przy emitowaniu kart, współpracują z jedną z organizacji płatniczych, której wybór wyznacza możliwości i zasięg kart. Organizacje te udzielają bankom bądź innym instytucjom licencji na emisję, pozostając jednocześnie właścicielem symbolu oraz wszystkich praw z nim związanych. Na świecie istnieje pięć głównych systemów kart płatniczych o zasięgu globalnym tzw. „wielka piątka”. Trzy z nich to systemy bankowe wydające karty bankowe:, VISA International, Master Card, JCB oraz dwie organizacje klubowe Diners Club, American Express.

Klubowe systemy kart płatniczych są organizacjami scentralizowanymi. Ich członkowie są dokładnie sprawdzani pod względem zdolności kredytowej, pozycji społecznej oraz prestiżu. Posiadacze kart klubowych stają się jednocześnie członkami stowarzyszeń o bardzo elitarnym charakterze. W systemie bankowym z kolei, karty są wydawane w bardziej zliberalizowany sposób i mają masowy charakter. Systemy bankowe charakteryzuje też zdecentralizowany system rozliczeń. Istotną cechą rozgraniczającą karty systemu klubowego od bankowego jest centralizacja i decentralizacja systemów. Uczestnikami systemów bankowych jest wiele instytucji bankowych, a jeżeli chodzi o systemy klubowe, banki są jedynie agentami realizującymi rozliczenia.

Warto również wspomnieć, że wśród kart funkcjonujących w polskim systemie bankowym, znajdują się także karty emitowane przez krajową instytucję kartową, którą jest PolCard, ale w porównaniu z „wielką piątką” ma ona skromny zasięg i sieć akceptacji.

Tak więc pięć organizacji zmonopolizowało międzynarodowy rynek kart, zatem zgodnie z systemem płatniczym, w jakim karty są wydawane, możemy wyróżnić:

 • VISA International
 • Master Card
 • Diners Club
 • American Express
 • Japan Credit Bureau

VISA International

Największą na świecie organizacją, wydającą karty w systemie bankowym jest VISA International Service Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Usług VISA), system honorowany w szczególności poza krajami europejskimi.

Początek systemowi Visa International dał kalifornijski Bank of America, który wyemitował swoją pierwszą kartę kredytową w 1958 roku. Umożliwiała ona zaciąganie kredytu do określonego limitu, jednocześnie pozostawiając klientowi decyzję, dotyczącą spłaty zadłużenia bądź też dalszego kredytowania przez bank. Dwa lata po wydaniu karty Bank Americard (nazwa karty tego banku) liczba wyemitowanych kart przekraczała 1 mln. sztuk, a w 1967 roku sięgała 2,7 mln. Intensywny rozwój tej organizacji doprowadził do wzrostu sprzedaży innym bankom licencji na wydawanie kart z logo systemu oraz utworzeniem w 1996 r. przez kalifornijski Bank of America instytucji - BASC (Bank Americard Service Corporation). Zadaniem jej było licencjonowanie systemu dla innych banków a także kontrolowanie emisji wyemitowanych kart. Rozwiązanie to zaakceptowało 3 tys. banków ze wszystkich stanów USA, które w szybkim czasie przyłączyły się do systemu. Ekspansję w Europie, karta rozpoczęła w 1966 roku, wydawać ją zaczął brytyjski potentat bankowy Barclays Bank. Początkiem 1970 roku Bank of America sprzedał swoje udziały w Bank Americard Service Corporation, zaś ta instytucja przekształciła się w niezależną organizację pod nazwą National Bank Americard Incorporation (NBI). W drugiej połowie lat siedemdziesiątych NBI połączył się z międzynarodową organizacją IBANCO, która posiadała licencję na wydawanie kart płatniczych poza granicami USA i utworzył największy na świecie system kart płatniczych pod nazwą Visa International (zachowując znany na świecie układ kolorów karty tj. niebieski, biały i zielony), a poprzednia nazwa - Bank Americard- przywrócono firmie Bank of America.

Natomiast w Polsce Visa jest obecna od 1990 roku, kiedy to jej członkami zostały trzy polskie banki: Bank Pekao S.A., Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Krakowie i Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A (obecnie Bank Millennium S.A.). W lutym 1993 roku utworzono organizację VISA Forum Polska, do której należą polskie banki-członkowskie VISA International. W maju 1995 roku została wydzielona z VISA International VISA CEMEA (VISA Central and Eastern Europe, Middle East, Africa – Europa Środkowo Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka), której podlega Polska. Siedziba VISA CEMEA znajduje się w Londynie.

Organizacja VISA jest zarządzana i kontrolowana przez swych przedstawicieli podzielonych na pięć regionalnych komisji, których zadaniem jest nominacja dyrektorów zasiadających w radzie głównej, ustanawianie budżetu i wielkości składek, a także zwiększanie liczby jej członków. Do regionów tych należą: Azja i Pacyfik, Kanada, Ameryka Łacińska, USA, Europa Środkowo –Wschodnia i Afryka. Cały ten obszar oznaczony jest skrótem EMEA .

Do najpopularniejszych rodzajów kart VISA należą:

 • Classic (powszechnie stosowana)
 • Business (służbowa, firmowa)
 • Gold (wydawana najlepszym klientom banku)
 • Electron (ATM, POS)
 • Plus (wyłącznie do bankomatów)

Master Card

Drugim, co do wielkości systemem płatniczym po systemie Visa International jest Master Card. Utworzony został w 1960 roku przez instytucję California Bank Card Association (CBCA), która miała na celu wydanie karty płatniczej o nazwie Master Charge. W 1969 roku CBCA przeniosła prawa swojego znaku Master Charge na Interbank Card Association, instytut, który tworzyło 7 banków. W przeciągu kilku kolejnych lat przystąpiono do wydawania kart innych banków spoza Stanów Zjednoczonych, w związku z czym karta nabrała charakteru międzynarodowego. Natomiast już w 1979 roku CBCA weszła na rynek europejski, wchłaniając europejski system kart płatniczych – Eurocard, powstały z inicjatywy banków szwedzkich oraz przedstawicieli hoteli i osób prywatnych. Tego samego roku Interbank ogłosił zmianę wyglądu i nazwy karty. Ostatecznie z końcem 1983 roku MasterCard zastąpiła dotychczasową kartę Master Charge.

We wrześniu 1992 roku powstał system Europay, ściśle powiązany z MasterCard - będący jego strategicznym partnerem. Europay powstał w wyniku połączenia dwóch instytucji finansowych: Eurocard International oraz Eurocheque International, zaś jego celem było zapewnienie światowej akceptacji produktów emitowanych przez banki członkowskie . Z początkiem lat dziewięćdziesiątych Europay wprowadził na rynek kartę Maestro, powołując jednocześnie do życia firmę Maestro International, która obsługiwała pierwszą na świecie elektroniczną kartę debetową, gwarantującą rozliczenia płatności w systemie on-line, a kilka lat później, umożliwiającą również korzystanie z sieci bankomatów Europay. Połączenie firm Europay i MasterCard nastąpiło w 2001 roku, co zaowocowało utworzeniem firmy MasterCard International. Central Europay International znajduje się w Waterloo w Belgii.

Na polskim rynku finansowym firmy z grupy Europay obecne są od roku 1991, od kiedy zaczął działać w Polsce EuroCard/MasterCard. Produktami systemu Master Card są między innymi:

 • Business (biznesowa)
 • Gold (złota)
 • Cirrus (tylko do bankomatów)
 • Maestro (do terminali elektronicznych)
 • Cirrus/Maestro

Diners Club International

Diners Club jest najstarszym systemem kart płatniczych, został stworzony w USA w 1950 roku. Jego powstanie wiąże się z historią wspomnianego już Amerykanina - Franka McNamara, który zapomniał gotówki i po kolacji napisał na kartce papieru zobowiązanie do uregulowania płatności, sygnowane własnym podpisem, zapoczątkowując tym samym rozwój nowego typu karty. W taki oto sposób wprowadzono w Stanach Zjednoczonych, pierwszą kartę T & E (Travel & Entertainment, czyli pobytowo-podróżniczą). Były to tzw. karty rozrywkowe, przeznaczone dla bogatych turystów, podróżujących po świecie. W 1969 roku Diners Club jako pierwszy wszedł z kartą na rynek wschodnioeuropejski. Kart tego systemu nie emitują banki, lecz zrzesza on swoich członków na zasadzie klubowej.

Od 1990 roku właścicielem Diners Club został Citibank. Karty tego systemu stanowią około 1% kart międzynarodowych, znanych systemów i zajmują pod tym względem piąte i ostatnie miejsce. Karty tego systemu mają charakter elitarny, ekskluzywny, nie należą do kart masowych. Są one używane głównie przez osoby, które często podróżują. Ponadto karty te są głównie wykorzystywane przy regulowaniu należności za bilety lotnicze, usługi hotelowo-gastronomiczne, czy też wynajem samochodów. Karta Diners Club to karta typu charge, czyli taka, gdzie klient reguluje zobowiązania wobec banku raz w miesiącu po otrzymaniu rachunku, który musi być regulowany po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Diners Club emituje dwojaki rodzaj kart: międzynarodowe i lokalne. Pierwsze z nich są honorowane na całym świecie, zaś drugie tylko na terytorium kraju, w którym je wystawiono.

W Polsce organizacja Diners Club obecna jest od 1998 roku, kiedy to powstało w naszym kraju jej przedstawicielstwo będące w 100% własnością Diners Club Austria. Pierwszymi bankami, które zaoferowały karty tej organizacji były PBK S.A. (dawniej Bank Austria Creditanstalt S.A.) i Kredyt Bank SA. Istnieje również możliwość uzyskania karty w przedstawicielstwie Diners Club Polska. Obecnie główna siedziba Diners Club International Limited mieści się w Chicago.

American Express

American Express to ceniona organizacja typu klubowego o wysokiej renomie. Została założona w 1850 roku i ma najdłuższą tradycję na świecie w zakresie dokonywania przekazów pieniężnych oraz emitowania czeków podróżnych. Jest więc zarówno emitentem kart, jak i dużym biurem podróży z oddziałami w prawie 90 krajach świata. W chwili powstania organizacja ta funkcjonowała jako biuro podróży, potem rozpoczęła emisję czeków podróżniczych i dopiero w latach sześćdziesiątych wydawanie kart. Celem rozszerzenia oferowanych usług, firma ta wydała w 1958 roku własną kartę płatniczą typu T & E (Travel & Entertainment), znaną dziś powszechnie na świecie jako „zieloną” kartę AmEx . Głównym obszarem działalności organizacji AmEx jest świadczenie usług finansowych i turystycznych w ponad 200 państwach całego świata. Organizacja ta wydaje następujące rodzaje kart: zielona - klasyczna, złota - klasyczna o „podwyższonym standardzie”, platynowa - wprowadzona w 1984 roku, przyznawana jest tylko VIP-om, corporate - karty służbowe, optima - karty kredytowe.

Organizacja American Express w Polsce obecna była już przed II wojną światową. Po wojnie na nowo rozpoczęła swoją działalność dopiero od 1991 r., jako oddział banku zachodniego. W 2000 roku zmieniła formę działalności i obecnie funkcjonuje jako American Express Poland Sp. z o.o. Biuro prowadzi rozliczenia i pozyskuje nowe produkty handlowe, które akceptują karty American Express. Nie wydaje jednak kart American Express. Karty American Express dla Polaków wydaje American Express w Londynie. Banki jedynie pośredniczą w jej wydawaniu. Banki, które wydają na naszym rynku denominowaną w dolarach amerykańskich kartę AmEx to: Bank Amerykański w Polsce SA, Bank Austria Creditanstalt SA, LG Petro Bank S.A. i Fortis Bank SA. Natomiast jedyną kartę tego systemu denominowaną w złotówkach wydaje Bank Millennium SA.

JCB – Japan Credit Bureau

Natomiast Japan Credit Bureau (JCB) to organizacja powstała w 1961 roku, skupiająca banki japońskie i organizacje finansowe. Początkowo działała wyłącznie na rynku krajowym, emitując karty płatnicze tylko w Japonii. Dopiero w 1981 rozszerzyła ona swoją działalność na inne kraje, w celu wypromowania karty JCB wszędzie tam gdzie instytucja kart płatniczych jest szeroko akceptowana. Jest to karta typu T& E . Obecnie system ten akceptowany jest w obiegu międzynarodowym. Ponadto JCB utrzymuje, że nie chce konkurować z istniejącymi już systemami kart, ale jedynie wypełnić jedną z nisz i rozwijać specyficzny tylko dla siebie styl i klimat traktowania posiadaczy kart. System ten oferuje szeroki wachlarz umów z liniami lotniczymi, wysokiej klasy hotelami a także sieciami domów towarowych. JCB wydaje wiele różnego rodzaju kart kredytowych dla różnych osób. Są wśród nich takie karty jak: Gold, Ladies, J-1 (dla studentów), Travel, Nexus, Grande czy Corporate. Symbolowi JCB towarzyszą często na karcie symbole kooperujących firm takich jak: Sony, Toyota czy Honda.

W czerwcu 1990 roku wydano pierwszą kartę tej firmy w Europie. W Polsce karty płatnicze systemu JCB nie są emitowane, jednak są akceptowane wyłącznie w sieci placówek działających we wspomnianym, krajowym systemie - PolCard.