Pozycje zwarte.

 1. Bury A., Karty płatnicze w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2001.
 2. Chmielarz W., Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa 2005.
 3. Dobosiewicz Z., Bankowość, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 4. Dobosiewicz Z., Podstawy bankowości, PWN, Warszawa 2000.
 5. Flejterski S., Świecka B., Rynek kart płatniczych. Historia i perspektywy plastikowego pieniądza, Zachodniopomorska Szkoła Businessu, Szczecin 1996.
 6. Gospodarowicz A. (pr. zb.), Bankowość elektroniczna, PWE, Warszawa 2005.
 7. Grzywacz J., Podstawy bankowości. System bankowy. Kredyty i rozliczenia. Ryzyko i ocena banku. Marketing, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 8. Jakubski K.J., Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, (w:) Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej, red. B. Świecka, Economicus, Szczecin 2004.
 9. Janowicz R., Rynek kart płatniczych w Polsce na tle rozwiniętych rynków w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy rozwoju, NBP, Warszawa 2001.
 10. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Difin, Warszawa 2004.
 11. Jaworski W (pr. zb.)Banki polskie u progu XXI wieku, Poltext,Warszawa 1999.
 12. Kubas M., Molski M., Karta elektroniczna – bezpieczny nośnik informacji, Mikom, Warszawa 2002.
 13. Kukulski J., Pluta I., Karty płatnicze, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 14. Kwiatkowski J.W., Bankowe karty płatnicze, AWA, Warszawa 1995.
 15. Łuczak R., Wojtas M., Woźniak K., Przestępstwa związane z obrotem kartami płatniczymi, PolCard, Warszawa 1996.
 16. Masiota J., Elektroniczne instrumenty płatnicze, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 17. Myczkowska A., Dąbrowski T., Karty płatnicze. Przewodnik po świecie plastykowego pieniądza, Presspublica, Warszawa 1997.
 18. Rajczyk M., Podstawy bankowości komercyjnej. Produkty bankowe i obsługa klientów, cz. 2, Bielsko –Biała 1997.
 19. Smaga M., Karty płatnicze, Zakamycze, Kraków 1998.
 20. Sosnowski J., Systemy elektroniczne w marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 21. Szmydt W., Bankowe elektroniczne instrumenty płatnicze w praktyce, Wydawnictwo Artpress, Inowrocław 2004.
 22. Świecka B., Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2004.
 23. Wyszomirski T., Bank dla przedsiębiorcy i nie tylko. Poradnik praktyczny, Kwantum, Warszawa 1998.

Pozycje artykułowe

 1. Kowalczyk T., Europay – płać po europejsku, cz. 2, Bankier 1994, nr 9.
 2. Kuzio E., Rynek kart płatniczych, Bank 1993r., nr 5.
 3. Łuczak R., Zagrożenia związane z obrotem przy użyciu kart płatniczych, Cz. II – Fałszerstwa związane z obrotem kartami płatniczymi, Problemy kryminalistyki 1996, nr 212.
 4. Pelc W., Zapłata kartą płatniczą, cz. I, Palestra 1994, nr 12.
 5. Rapacki Z., Uwarunkowania rozwoju kart płatniczych w Polsce, Bank 1994, nr 8.
 6. Szafrański A., Pieniądze ze ściany, Gazeta Bankowa, 22-28 sierpnia 2005r.
 7. Szafrański A., Chipy i terminale, Gazeta Bankowa, 6-12 luty 2006r.
 8. Szpringer W., Kolejki w cyberprzestrzeni, Rzeczpospolita 2000, nr 82 – dodatek Prawo co dnia.
 9. Zdanowski A., Przestępca z kartą, Gazeta Bankowa, 3-9 października 2005r.