Współczesny system bankowy cechuje duża różnorodność i postępowość działań finansowych, polegających na poszukiwaniu i wyborze różnych metod i form płatności, które w pełni zaspokajają potrzeby potencjalnych klientów. Bardzo szybki wzrost konkurencji pomiędzy sektorem bankowym, jak i zastosowanie elektroniki w usługach finansowych, spowodowały rozszerzenie oferty produktów bankowych. Konsekwencją czego jest dziś niezwykle dynamiczny rozwój rynku kart płatniczych.

Karty płatnicze to obecnie najprężniej rozwijający się instrument płatności detalicznej w Polsce. Stały się one kluczowym składnikiem strategii detalicznej wielu banków, narzędziem, dzięki któremu mogą one wyselekcjonować docelową grupę swoich klientów i zaoferować im dostęp do różnych produktów i usług. Rynek kart kredytowych przeżywa prawdziwy rozkwit. Dla banków jest to niezwykle dochodowe źródło pieniędzy, prawdziwa żyła złota, zaś dla klienta to miedzy innymi możliwość szybkiego i bezpiecznego korzystania ze zgromadzonych przez siebie zasobów finansowych.

Dziś określenie karta płatnicza na stałe weszło zarówno do powszechnego, jak i oficjalnego języka bankowego. Karty płatnicze przestały być już elitarnym produktem bankowym. Oferują ją prawie wszystkie banki, a konkurencja sprawia, że warunki na jakich klient może korzystać ze związanego z nią kredytu są coraz bardziej atrakcyjne. Doszło do tego, że liczy się nie tylko wygodny sposób regulowania należności, ale i związane z nim wymierne zyski. Oferta bankowa jest skierowana obecnie do każdego, zarówno zamożnego jak i biedniejszego klienta.

Na stronie opisujemy różne definicje kart płatniczych, a także przedstawiamy ich budowę. Prezentujemy również historię kart płatniczych, powstanie i ich rozwój na świecie i w Polsce. Ponadto dokonano charakterystyki największych na świecie systemów rozliczeniowych, zajmujących się emisją kart płatniczych.

Przedstawiamy przebieg procesu autoryzacji i rozliczania transakcji przy użyciu karty płatniczej. Prezentujemy przykłady najczęściej dokonywanych przestępstw związanych z posługiwaniem się kartami płatniczymi oraz przedstawiamy podstawowe zabezpieczenia stosowane przez emitentów kart, jak również zasady, jakich powinni przestrzegać sami ich właściciele. Zalety i wady użytkowania „plastikowego pieniądza” także można znaleźć na stronie.